RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl

Archiwum obrad Senatu - ROK 2017

Senat 20.12.2017

Porządek obrad:

Senat 20.12.2017

Uchwały:

Uchwała nr 3: dotyczy zatwierdzenia zmian w Regulaminie Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 2017/2018

Uchwała nr 4: dotyczy akceptacji osoby reprezentującej Wydział I w Komisji Etyki

Uchwała nr 5: dotyczy akceptacji osoby reprezentującej Wydział I w Radzie Bibliotecznej

Uchwała nr 6: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego

Uchwała nr 7: dotyczy wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017

Zarządzenie nr 8: w sprawie ustanowienia Regulaminu MSP

Zarządzenie nr 9: w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 17-18

Zarządzenie nr 10: w sprawie utworzenia studiów doktoranckichSenat 15.11.2017

Porządek obrad:

Senat 15.11.2017

Uchwały:

Uchwała nr 1: dotyczy korekty Uchwały nr 45 2016/2017 z dnia 17.05.2017

Uchwała nr 2: dotyczy korekty Uchwały nr 46 2016/2017 z dnia 17.05.2017Senat 28.09.2017

Porządek obrad:

Senat 28.09.2017

Uchwały:

Uchwała nr 51: dotyczy wyboru kandydata na członka Rady Głównej Szkolnictwa WyższegoSenat 3.07.2017

Porządek obrad:

Senat 3.07.2017

Uchwały:

Uchwała nr 48: dotyczy zatwierdzenia pensum godzinowego na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 49: dotyczy regulaminu korzystania z sal

Uchwała nr 50: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2017Senat 17.05.2017

Porządek obrad:

Senat 17.05.2017

Uchwały:

Uchwała nr 42: dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej za rok 2016

Uchwała nr 43: dotyczy przeznaczenie zysku netto Akademii Muzycznej za rok 2016

Uchwała nr 44: dotyczy uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Uchwała nr 45: dotyczy określenia limitu przyjęć studentów na określonych kierunkach na rok 2017/2018

Uchwała nr 46: dotyczy określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych

Uchwała nr 47: dotyczy uchwalenia Regulaminu rekrutacji na studia

Regulamin postępowania rekrutacyjnegoSenat 29.03.2017

Porządek obrad:

Senat 29.03.2017

Uchwały:

Uchwała nr 39: dotyczy nowego regulaminu studiów

Uchwała nr 40: dotyczy nowego regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała nr 41: dotyczy zatwierdzenia terminów obowiązujących w Akademii w roku 2017/2018

Załącznik do Uchwały nr 41: zestawienie terminów obowiązujących w Akademii w roku 2017/2018Senat 15.02.2017

Porządek obrad:

Senat 15.02.2017

Uchwały:

Uchwała nr 38: dotyczy zmian w uchwale nr 16/2016 Senatu z dnia 18 maja 2016Opublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 14.10.2020
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 14.10.2020
Dokument oglądany razy: 812