RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl

Rok akademicki 2017/2018

1/2017 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej

1a/2017 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej doktorantów

1b/2017 w sprawie: powołania komisji doktoranckiej do spraw stypendiów

1c/2017 w sprawie: powołania komisji opiniującej stypendia doktoranckie

2/2017 w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

3/2017 w sprawie: powołania Zespołów ds. Jakości Kształcenia na wydziałach i innych jednostkach organizacyjnych

4/2017 w sprawie: ustalenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych

5/2017 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia Akademii Muzycznej w Poznaniu

6/2017 w sprawie: ustalenia Zasad ankietyzacji kandydatów na studia i absolwentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

7/2017 w sprawie: ustalenia Zasad ankietyzacji studentów oraz pracowników Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

11/2018 w sprawie: kalkulacji kosztów przewodów, postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora w 2018 roku

12/2018 w sprawie: podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów

13/2018 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

14/2018 w sprawie: trybu postępowania przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń pracowników

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie zmieniające

15/2018 w sprawie: ustanowienia Regulaminu prowadzenia aukcji w celu sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Uczelni

16/2018 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu prowadzenia przetargu w celu sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Uczelni

17/2018 w sprawie: powołania członków do stałej komisji przetargowej

18/2018 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019

19/2018 w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne

19A/2018 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej

20/2018 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym

21/2018 w sprawie: wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów

21a/2018 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

22/2018 w sprawie: korekty Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

Zał. 1 Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów (wyróżnienia)

23/2018 w sprawie: korekty Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Zał. 1 Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

24/2018 w sprawie: wzorów dyplomów doktora sztuki, w przewodach doktorskich, w których wyznaczony jest promotor pomocniczy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2Opublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 13.07.2019
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 13.07.2019
Dokument oglądany razy: 1 430