RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia Rektor dr hab. Haliny Lorkowskiej, prof. AM

Rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie: rezerwacji sal koncertowych i większych sal dydaktycznych

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie: stawek opłat za wydawanie dokumentów w roku 2018/2019

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń w semestrze zimowym 2018/2019

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń w semestrze zimowym 2018/2019 (doktoranci)

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie: rekrutacji na studia dla cudzoziemców na rok 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania i działania Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej w Poznaniu (z dnia 17 października 2018 r.)

Zarządzenie nr 8 w sprawie: procedury składania wniosków o dofinansowanie działań artystycznych i naukowych

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie: ustanowienia wzorów oświadczeń nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 9/2018 – załącznik

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie: zwrotu zryczałtowanych kosztów poniesionych przez studentów lub doktorantów reprezentujących Uczelnię w wydarzeniach artystycznych i naukowych na terenie Polski i poza granicami kraju

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów, którzy mogą się ubiegać o umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2018

Ranking najlepszych absolwentów studiów I stopnia

Ranking najlepszych absolwentów studiów II stopnia

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Uczelni i Domu Studenta

Zarządzenie 14/2019 w sprawie: kalkulacji kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

Zarządzenie 15/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w treści formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Muzycznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15 z dnia 11.01.2019

Zarządzenie 16/2019 w sprawie: wprowadzenia “Instrukcji o trybie i zasadach likwidacji składników majątku w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Zarządzenie 17/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń w semestrze letnim 2018/2019

Zarządzenie 18/2019 w sprawie: trybu odbywania się sesji nagraniowych w Auli Nova

Zarządzenie 19/2019 w sprawie: wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej

Zarządzenie 20/2019 w sprawie: obowiązkowego zamieszczania logotypów Fundacji Akademii Muzycznej i Biura Karier we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych uczelniOpublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 08.03.2019
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 15.02.2019
Dokument oglądany razy: 821