RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 29.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej

Październik 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 6/2020 w sprawie powoładnia Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 5/2020 w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługi związane z przeprowadzaniem w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu procedury potwierdzania efektów uczelnia się

Zarządzenie Rektora nr 3/2020/2021 dotyczące wysokości świadczeń w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 2/2020/2021 dotyczące wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021 

Zarządzenie Rektora nr 1/2020/2021 w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w okresie epidemii COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 - Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni

Wrzesień 2020

Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie powołania prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie powołania prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Dyrygentury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Projektów Badawczych, Promocji i Ewaluacji Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Obcokrajowców Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studiów III stopnia – studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie: funkcjonowania uczelni we wrześniu 2020

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie wskazania pełniącego obowiązki Dziekana Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej od dnia 7 września 2020 roku

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie ustanowienia Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Muzyczną im I. J. Paderewskiego w Poznaniu w okresie epidemii Covid-19

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Załącznik - oświadczenie COVID

Aktualizacja (9.09.2020) Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Aktualizacja (18.09.2020) oświadczenia COVID

Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Senacie

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych

Zarządzenie Rektora nr 23/2020 w sprawie: terminów rekrutacji do szkoły doktorskiej

Zarządzenie nr 26 /2020 w sprawie: utworzenia kierunku studiów w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 27/2020 w sprawie: utworzenia formy kształcenia w postaci „Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Zarządzenie rektora nr 28/2020 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 29/2020 w sprawie: ustanowienia Regulaminu Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik - Regulamin Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 30/2020 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Covid

Zarządzenie rektora nr 31 /2020 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 32/2020 w sprawie: ustalenia powołania prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 33/2020 w sprawie: powołania Koordynatora
Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 34/2020 w sprawie: powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie rektora nr 35/2020 w sprawie wyznaczenia wspólnego limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu dla wszystkich specjalności


Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013Opublikował: Daria Starak
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Daria Starak
Dokument z dnia: 29.10.2020
Dokument oglądany razy: 2 788