RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 14.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały Senatu

Senat 30.06.2020

Porządek obrad:

Senat 30.06.2020

Uchwały:

Uchwała nr 79 dot. opinii o specjalnościach

Uchwała nr 80 dot. nowego Regulaminu rekrutacji

Regulamin rekrutacyjny rok akademicki 2021/2022 - załącznik do uchwały nr 80 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 81 dot. zmiany obecnego Regulaminu rekrutacji

Regulamin rekrutacyjny rok akademicki 2020/2021 - załącznik do uchwaly nr 81 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 82 dot. opinii prof AMP

Uchwała nr 83 dot nadania DHC

Uchwała nr 84 dot. wyznaczenia promotora pracy doktorskiej p. mgr Julii Rosińskiej-Kopali

Uchwała nr 85 dot. wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora p. mgr Julii Wizjan

Uchwała nr 86 dot. wyznaczenia promotora pracy doktorskiej p. mgr Julii Wizjan

Uchwała nr 87 dot. wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora p. mgr. Mateusza Makucha

Uchwała nr 88 dot. wyznaczenia promotora pracy doktorskiej p. mgr. Mateusza Makucha

Uchwała nr 89 dot. wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora p. mgra Giuseppe D'Aloi

Uchwała nr 90 dot. wyznaczenia promotora pracy doktorskiej p. mgra Giuseppe D'Aloi

Uchwała nr 91 dot. wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora p. mgr. Jaime Penate Conde

Uchwała nr 92 dot. wyznaczenia promotora pracy doktorskiej p. mgr. Jaime Penate Conde

Uchwała nr 93 dot. wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora p. mgr Annie Szmatole

Uchwała nr 94 dot. wyznaczenia promotora pracy doktorskiej p. mgr Anny Szmatoły

Uchwała nr 95 dot. powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgra Damiana KurkaSenat 27.05.2020

Porządek obrad:

Senat 27.05.2020

Uchwały:

Uchwała nr 67 dot. zmiany Regulaminu studiów

Uchwała nr 68 dot. zmiany Regulaminu rekrutacji

Uchwała nr 69 dot. programu kształcenia SD

Uchwała nr 70 dot. określenia limitu przyjęć

Uchwała nr 71 dot. określenia globalnej liczby studentów

Uchwała nr 72 dot. wyznaczenia promotora dla pracy doktorskiej mgr A. Adamczak

Uchwała nr 73 dot. wyznaczenia recenzenta w przewodzie mgra M. Banka

Uchwała nr 74 dot. wyznaczenia recenzenta w przewodzie mgra K. Lisa

Uchwała nr 75 dot. zmiany składu komisji egzaminacyjnej w przewodzie mgra Ł. Kocura

Uchwała nr 76 dot. zmiany składu komisji egzaminacyjnej w przewodzie mgra K. Meisingera

Uchwala Senatu nr 77 – dotyczy opiniowania kandydatów na stanowisko rektora

Protokół komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 78 dot. wyboru uzupełniającego członka Uczelnianej Komisji WyborczejSenat 29.04.2020

Porządek obrad:

Porządek obrad Senatu 29.04.2020

Uchwały:

Uchwała nr 61 dot. zmiany statutu - terminy wyborów

Uchwała nr 62 dot. uchwalenia Regulaminu szkoły doktorskiej

Uchwała nr 63 dot. uchwalenia Regulaminu rekrutacji do szkoły doktorskiej

Uchwała nr 64 dot. nadania tytułu profesora sztuk muzycznych - M. Mazurek

Uchwała nr 65 dot. nadania tytułu profesora sztuk muzycznych - W. Olszewski

Uchwała nr 66 dot. powołania komisji egzaminacyjnych

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin rekrutacji do Szkoły DoktorskiejSenat 19.02.2020

Porządek obrad:

Porządek obrad Senatu 19.02.2020

Uchwały:

Uchwała nr 54 dot. uchwalenia zmiany Statutu

Uchwała nr 55 dot. uchwalenia zmiany Statutu

Uchwała nr 56 dot. uchwalenia zmiany Statutu

Uchwała nr 57 dot. uchwalenia zmiany Statutu

Uchwała nr 58 dot. wyboru promotora Bartosz Bryła

Uchwała nr 59 dot. wyboru promotora Ewa Guzowska

Uchwała nr 60 dot. wyboru promotora Tomasz StrahlSenat 12.02.2020

Porządek obrad:

Porządek obrad Senatu 12.02.2020

Uchwały:

Uchwała nr 43 dot. opinii prof AMP Neumann

Uchwała nr 44 dot. opinii prof AMP Zapała

Uchwała nr 45 dot. opinii prof AMP Kuropaczewski

Uchwała nr 46 dot. opinii prof AMP Wrombel

Uchwała nr 47 dot. nadania stopnia Doktora Honoris Causa prof. Stefanowi Kamasie

Uchwała nr 48 dot. wyborów uzupełniających członka Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 49 Beak

Uchwała nr 50 Sowiński

Uchwała nr 51 Krasowska

Uchwała nr 52 Kluwak-Sobolewska

Uchwała nr 53 NarlochARCHIWUM OBRAD SENATUOpublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 14.10.2020
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 17.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 417