RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl

Archiwum obrad Senatu - ROK 2019

Senat 23.10.2019

Porządek obrad:

Senat 23.10.2019

Uchwały:

Uchwała nr 1 w sprawie nadania Pani Katarzynie Pietroń stopnia doktora

Uchwała nr 2 dot. Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się 2019

Uchwała nr 3 dot. opinii o powołaniu jednostek merytorycznych (reaktywowane)

Uchwała nr 4 dot. opinii o powołaniu jednostek merytorycznych (przekształcone)

Uchwała nr 5 dot. opinii o powołaniu jednostek merytorycznych (nowe)

Senat 25.09.2019

Porządek obrad:

Senat 25.09.2019

Uchwały:

Uchwała nr 25 dot. uchwalenia regulaminu doktoryzowania

Regulamin doktoryzowania

Uchwała nr 26 dot. uchwalenia regulaminu habilitowania

Regulamin habilitowania

Uchwała nr 27 dot. uzupełnienia UKW

Uchwała nr 28 dot. wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za lata 2019 i 2020

Senat 26.06.2019

Porządek obrad:

Senat 26.06.2019

Uchwały:

Uchwała nr 21 Dotyczy Regulaminu rekrutacji

Uchwała nr 22 Dotyczy Zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

Uchwała nr 23 Dotyczy Zmiany wynagrodzenia członków Rady Uczelni

Uchwała nr 24 Dotyczy Uchwalenia statutu


Senat 12.06.2019

Porządek obrad:

Senat 12.06.2019

Uchwały:

Uchwała nr 16 Dotyczy Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za rok 2018

Uchwała nr 17 Dotyczy Przeznaczenia zysku netto Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za rok 2018

Uchwała nr 18 Dotyczy określenia limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2019-2020

Uchwała nr 19 Dotyczy określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych (na trzech stopniach studiów) w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 20 Dotyczy Wyboru kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Senat 8.05.2019

Porządek obrad:

Senat 8.05.2019

Uchwały:

Uchwała nr 14 Dotyczy Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Uchwała nr 15 Dotyczy Wyboru członków pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu


Senat 10.04.2019

Porządek obrad:

Senat 10.04.2019

Uchwały:

Uchwała nr 13 dotyczy Uchwalenia Regulaminu studiów

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2019/2020


Senat 27.02.2019

Porządek obrad:

Senat 27.02.2019

Uchwały:

Uchwała nr 12 dotyczy Wyboru kandydata do Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie sztuki muzyczneOpublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 14.10.2020
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 14.10.2020
Dokument oglądany razy: 1 071