RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały Senatu

Senat 29.04.2020

Porządek obrad:

Porządek obrad Senatu 29.04.2020

Uchwały:

Uchwała nr 61 dot. zmiany statutu - terminy wyborów

Uchwała nr 62 dot. uchwalenia Regulaminu szkoły doktorskiej

Uchwała nr 63 dot. uchwalenia Regulaminu rekrutacji do szkoły doktorskiej

Uchwała nr 64 dot. nadania tytułu profesora sztuk muzycznych - M. Mazurek

Uchwała nr 65 dot. nadania tytułu profesora sztuk muzycznych - W. Olszewski

Uchwała nr 66 dot. powołania komisji egzaminacyjnych

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Senat 19.02.2020

Porządek obrad:

Porządek obrad Senatu 19.02.2020

Uchwały:

Uchwała nr 54 dot. uchwalenia zmiany Statutu

Uchwała nr 55 dot. uchwalenia zmiany Statutu

Uchwała nr 56 dot. uchwalenia zmiany Statutu

Uchwała nr 57 dot. uchwalenia zmiany Statutu

Uchwała nr 58 dot. wyboru promotora Bartosz Bryła

Uchwała nr 59 dot. wyboru promotora Ewa Guzowska

Uchwała nr 60 dot. wyboru promotora Tomasz Strahl

Senat 12.02.2020

Porządek obrad:

Porządek obrad Senatu 12.02.2020

Uchwały:

Uchwała nr 43 dot. opinii prof AMP Neumann

Uchwała nr 44 dot. opinii prof AMP Zapała

Uchwała nr 45 dot. opinii prof AMP Kuropaczewski

Uchwała nr 46 dot. opinii prof AMP Wrombel

Uchwała nr 47 dot. nadania stopnia Doktora Honoris Causa prof. Stefanowi Kamasie

Uchwała nr 48 dot. wyborów uzupełniających członka Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 49 Beak

Uchwała nr 50 Sowiński

Uchwała nr 51 Krasowska

Uchwała nr 52 Kluwak-Sobolewska

Uchwała nr 53 Narloch

Senat 23.10.2019

Porządek obrad:

Senat 23.10.2019

Uchwały:

Uchwała nr 1 w sprawie nadania Pani Katarzynie Pietroń stopnia doktora

Uchwała nr 2 dot. Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się 2019

Uchwała nr 3 dot. opinii o powołaniu jednostek merytorycznych (reaktywowane)

Uchwała nr 4 dot. opinii o powołaniu jednostek merytorycznych (przekształcone)

Uchwała nr 5 dot. opinii o powołaniu jednostek merytorycznych (nowe)

Senat 25.09.2019

Porządek obrad:

Senat 25.09.2019

Uchwały:

Uchwała nr 25 dot. uchwalenia regulaminu doktoryzowania

Regulamin doktoryzowania

Uchwała nr 26 dot. uchwalenia regulaminu habilitowania

Regulamin habilitowania

Uchwała nr 27 dot. uzupełnienia UKW

Uchwała nr 28 dot. wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za lata 2019 i 2020

Senat 26.06.2019

Porządek obrad:

Senat 26.06.2019

Uchwały:

Uchwała nr 21 Dotyczy Regulaminu rekrutacji

Uchwała nr 22 Dotyczy Zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

Uchwała nr 23 Dotyczy Zmiany wynagrodzenia członków Rady Uczelni

Uchwała nr 24 Dotyczy Uchwalenia statutu


Senat 12.06.2019

Porządek obrad:

Senat 12.06.2019

Uchwały:

Uchwała nr 16 Dotyczy Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za rok 2018

Uchwała nr 17 Dotyczy Przeznaczenia zysku netto Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za rok 2018

Uchwała nr 18 Dotyczy określenia limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2019-2020

Uchwała nr 19 Dotyczy określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych (na trzech stopniach studiów) w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 20 Dotyczy Wyboru kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Senat 8.05.2019

Porządek obrad:

Senat 8.05.2019

Uchwały:

Uchwała nr 14 Dotyczy Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Uchwała nr 15 Dotyczy Wyboru członków pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu


Senat 10.04.2019

Porządek obrad:

Senat 10.04.2019

Uchwały:

Uchwała nr 13 dotyczy Uchwalenia Regulaminu studiów

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2019/2020


Senat 27.02.2019

Porządek obrad:

Senat 27.02.2019

Uchwały:

Uchwała nr 12 dotyczy Wyboru kandydata do Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie sztuki muzyczne

Senat 19.12.2018

Porządek obrad:

Senat 19.12.2018

Uchwały:

Uchwała nr 9 dotyczy Opinii Senatu w sprawie nowej struktury Uczelni

Uchwała nr 10 dotyczy Dostosowania zasad rekrutacji na rok akademicki 2019-2020

Uchwała nr 11 dotyczy Korekty planu rzeczowo-finansowego

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia I i II stopnia 2019-2020


Senat 5.12.2018

Porządek obrad:

Senat 05.12.2018

Uchwały:

Uchwała nr 8 dotyczy Zaopiniowania kandydatów na członków Rady Uczelni


Senat 21.11.2018

Uchwały:

Uchwała nr 6 dotyczy Wyboru patronatu obchodów 100-lecia Akademii Muzycznej

Uchwała nr 7 dotyczy Ustalenia zasad wyboru członków pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu


Senat 7.11.2018

Porządek obrad:

Senat 7.11.2018

Uchwały:

Uchwała nr 1 dotyczy Korekty uchwały nr 14 z dnia 18 kwietnia 2018 r. ws. określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych

Uchwała nr 2 dotyczy Korekty Uchwały nr 13 z dnia 18.04.2018 r. ws. określenia limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów

Uchwała nr 3 dotyczy Wyboru liczby członków do pierwszej Rady Uczelni

Uchwała nr 4 dotyczy Opinii Senatu ws. przesunięcia terminu przeprowadzenia Akredytacji międzynarodowej MusiQuE

Uchwała nr 5 dotyczy Przywrócenia Katedry Perkusji


Senat 23.05.2018

Porządek obrad:

Senat 23.05.2018

Uchwały:

Uchwała nr 17 dotyczy Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu za rok 2017

Uchwała nr 18 dotyczy Przeznaczenia zysku netto Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za rok 2017

Uchwała nr 19 dotyczy Uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok 2018

Uchwała nr 20 dotyczy Opinii Senatu ws. przeprowadzenia Akredytacji międzynarodowej MusiQuE

Uchwała nr 21 dotyczy Uchwalenia zmian do Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 21 z dnia 23.05.2018

Uchwała nr 22 dotyczy Uchwalenia Regulaminu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w Akademii Muzycznej w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 22 z dnia 23.05.2018 (1a)

Załącznik do uchwały nr 22 z dnia 23.05.2018 (1b)

Uchwała nr 23 dotyczy Zatwierdzenia Pensum godzinowego dla poszczególnych stanowisk na rok akademicki 2018-2019


Senat 18.04.2018

Porządek obrad:

Senat 18.04.2018

Uchwały:

Uchwała nr 11 dotyczy Zatwierdzenia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 11 z dnia 18.04.2018

Uchwała nr 12 dotyczy Zatwierdzenia zmian w Regulaminie rekrutacji na studia III stopnia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 12 z dnia 18.04.2018

Uchwała nr 13 dotyczy Określenia limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2018-2019

Uchwała nr 14 dotyczy Określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych (na trzech stopniach studiów) w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Uchwała nr 15 dotyczy Zatwierdzenia terminów obowiązujących w roku akademickim 2018-2019

Załącznik do uchwały nr 15 z dnia 18.04.2018

Uchwała nr 16 dotyczy Opinii w przedmiocie określenia szczegółowych zasad przyznawania statusu honorowego profesora Uczelni

Załącznik do uchwały nr 16 z dnia 18.04.2018


Senat 7.03.2018

Porządek obrad:

Senat 07.03.2018

Uchwały:

Uchwała nr 8: dotyczy Zatwierdzenia zmian w Statucie Uczelni (par.2)

Uchwała nr 9: dotyczy Zatwierdzenia zmian w Statucie Uczelni (par. 8)

Uchwała nr 10 dotyczy Uchwalenia Regulaminu rekrutacji na studia III stopnia Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu


Senat 20.12.2017

Porządek obrad:

Senat 20.12.2017

Uchwały:

Uchwała nr 3: dotyczy zatwierdzenia zmian w Regulaminie Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 2017/2018

Uchwała nr 4: dotyczy akceptacji osoby reprezentującej Wydział I w Komisji Etyki

Uchwała nr 5: dotyczy akceptacji osoby reprezentującej Wydział I w Radzie Bibliotecznej

Uchwała nr 6: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego

Uchwała nr 7: dotyczy wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017

Zarządzenie nr 8: w sprawie ustanowienia Regulaminu MSP

Zarządzenie nr 9: w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 17-18

Zarządzenie nr 10: w sprawie utworzenia studiów doktoranckich


Senat 15.11.2017

Porządek obrad:

Senat 15.11.2017

Uchwały:

Uchwała nr 1: dotyczy korekty Uchwały nr 45 2016/2017 z dnia 17.05.2017

Uchwała nr 2: dotyczy korekty Uchwały nr 46 2016/2017 z dnia 17.05.2017


Senat 28.09.2017

Porządek obrad:

Senat 28.09.2017

Uchwały:

Uchwała nr 51: dotyczy wyboru kandydata na członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego


Senat 3.07.2017

Porządek obrad:

Senat 3.07.2017

Uchwały:

Uchwała nr 48: dotyczy zatwierdzenia pensum godzinowego na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 49: dotyczy regulaminu korzystania z sal

Uchwała nr 50: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2017


Senat 17.05.2017

Porządek obrad:

Senat 17.05.2017

Uchwały:

Uchwała nr 42: dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej za rok 2016

Uchwała nr 43: dotyczy przeznaczenie zysku netto Akademii Muzycznej za rok 2016

Uchwała nr 44: dotyczy uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Uchwała nr 45: dotyczy określenia limitu przyjęć studentów na określonych kierunkach na rok 2017/2018

Uchwała nr 46: dotyczy określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych

Uchwała nr 47: dotyczy uchwalenia Regulaminu rekrutacji na studia

Regulamin postępowania rekrutacyjnego


Senat 29.03.2017

Porządek obrad:

Senat 29.03.2017

Uchwały:

Uchwała nr 39: dotyczy nowego regulaminu studiów

Uchwała nr 40: dotyczy nowego regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała nr 41: dotyczy zatwierdzenia terminów obowiązujących w Akademii w roku 2017/2018

Załącznik do Uchwały nr 41: zestawienie terminów obowiązujących w Akademii w roku 2017/2018


Senat 15.02.2017

Porządek obrad:

Senat 15.02.2017

Uchwały:

Uchwała nr 38: dotyczy zmian w uchwale nr 16/2016 Senatu z dnia 18 maja 2016ARCHIWUM OBRAD SENATUOpublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 07.05.2020
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 17.02.2019
Dokument oglądany razy: 526