RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Rok akademicki 2013/2014

Zarządzenie nr 1 w sprawie kalkulacji kosztów

Zarządzenie nr 2 w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1

Zarządzenie nr 2. 2

Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia

Załącznik do zarządzenia nr 3-1

Załącznik do zarządzenia nr 3-2

Zarządzenie nr 4.1

Zarządzenie nr 4.2

Zarządzenie nr 4.3

Zarządzenie nr 4 en.1

Zarządzenie nr 4 en.2

Zarządzenie nr 4 en.3

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rachunkowości

Zarządzenie nr 6 w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych

Załącznik 1 do zarządzenia nr 6

Załącznik 2 do zarządzenia nr 6

Załącznik 3 do zarządzenia nr 6

Zarządzenie nr 7 dotyczące opłat za studia niestacjonarne

Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia opłat za kształcenie studentów

Zarządzenie nr 9 w sprawie opłat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu

Zarządzenie nr 10

Zarządzenie nr 11 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie nr 13 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym

Zarządzenie nr 14 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe

Zarządzenie nr 14a_2014

Zarządzenie nr 16 w sprawie zmian składu Komisji PrzetargowejOpublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 13.07.2019
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 13.07.2019
Dokument oglądany razy: 890