RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały Senatu

Senat 19.12.2018

Porządek obrad:

Senat 19.12.2018

Uchwały:

Uchwała nr 9 dotyczy Opinii Senatu w sprawie nowej struktury Uczelni

Uchwała nr 10 dotyczy Dostosowania zasad rekrutacji na rok akademicki 2019-2020

Uchwała nr 11 dotyczy Korekty planu rzeczowo-finansowego

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia I i II stopnia 2019-2020


Senat 5.12.2018

Porządek obrad:

Senat 05.12.2018

Uchwały:

Uchwała nr 8 dotyczy Zaopiniowania kandydatów na członków Rady Uczelni


Senat 21.11.2018

Uchwały:

Uchwała nr 6 dotyczy Wyboru patronatu obchodów 100-lecia Akademii Muzycznej

Uchwała nr 7 dotyczy Ustalenia zasad wyboru członków pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu


Senat 7.11.2018

Porządek obrad:

Senat 7.11.2018

Uchwały:

Uchwała nr 1 dotyczy Korekty uchwały nr 14 z dnia 18 kwietnia 2018 r. ws. określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych

Uchwała nr 2 dotyczy Korekty Uchwały nr 13 z dnia 18.04.2018 r. ws. określenia limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów

Uchwała nr 3 dotyczy Wyboru liczby członków do pierwszej Rady Uczelni

Uchwała nr 4 dotyczy Opinii Senatu ws. przesunięcia terminu przeprowadzenia Akredytacji międzynarodowej MusiQuE

Uchwała nr 5 dotyczy Przywrócenia Katedry Perkusji


Senat 23.05.2018

Porządek obrad:

Senat 23.05.2018

Uchwały:

Uchwała nr 17 dotyczy Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu za rok 2017

Uchwała nr 18 dotyczy Przeznaczenia zysku netto Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za rok 2017

Uchwała nr 19 dotyczy Uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok 2018

Uchwała nr 20 dotyczy Opinii Senatu ws. przeprowadzenia Akredytacji międzynarodowej MusiQuE

Uchwała nr 21 dotyczy Uchwalenia zmian do Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 21 z dnia 23.05.2018

Uchwała nr 22 dotyczy Uchwalenia Regulaminu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w Akademii Muzycznej w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 22 z dnia 23.05.2018 (1a)

Załącznik do uchwały nr 22 z dnia 23.05.2018 (1b)

Uchwała nr 23 dotyczy Zatwierdzenia Pensum godzinowego dla poszczególnych stanowisk na rok akademicki 2018-2019


Senat 18.04.2018

Porządek obrad:

Senat 18.04.2018

Uchwały:

Uchwała nr 11 dotyczy Zatwierdzenia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 11 z dnia 18.04.2018

Uchwała nr 12 dotyczy Zatwierdzenia zmian w Regulaminie rekrutacji na studia III stopnia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 12 z dnia 18.04.2018

Uchwała nr 13 dotyczy Określenia limitu przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2018-2019

Uchwała nr 14 dotyczy Określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych (na trzech stopniach studiów) w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Uchwała nr 15 dotyczy Zatwierdzenia terminów obowiązujących w roku akademickim 2018-2019

Załącznik do uchwały nr 15 z dnia 18.04.2018

Uchwała nr 16 dotyczy Opinii w przedmiocie określenia szczegółowych zasad przyznawania statusu honorowego profesora Uczelni

Załącznik do uchwały nr 16 z dnia 18.04.2018


Senat 7.03.2018

Porządek obrad:

Senat 07.03.2018

Uchwały:

Uchwała nr 8: dotyczy Zatwierdzenia zmian w Statucie Uczelni (par.2)

Uchwała nr 9: dotyczy Zatwierdzenia zmian w Statucie Uczelni (par. 8)

Uchwała nr 10 dotyczy Uchwalenia Regulaminu rekrutacji na studia III stopnia Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Senat 20.12.2017

Porządek obrad:

Senat 20.12.2017

Uchwały:

Uchwała nr 3: dotyczy zatwierdzenia zmian w Regulaminie Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 2017/2018

Uchwała nr 4: dotyczy akceptacji osoby reprezentującej Wydział I w Komisji Etyki

Uchwała nr 5: dotyczy akceptacji osoby reprezentującej Wydział I w Radzie Bibliotecznej

Uchwała nr 6: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego

Uchwała nr 7: dotyczy wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017

Zarządzenie nr 8: w sprawie ustanowienia Regulaminu MSP

Zarządzenie nr 9: w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 17-18

Zarządzenie nr 10: w sprawie utworzenia studiów doktoranckich

Senat 15.11.2017

Porządek obrad:

Senat 15.11.2017

Uchwały:

Uchwała nr 1: dotyczy korekty Uchwały nr 45 2016/2017 z dnia 17.05.2017

Uchwała nr 2: dotyczy korekty Uchwały nr 46 2016/2017 z dnia 17.05.2017


Senat 28.09.2017

Porządek obrad:

Senat 28.09.2017

Uchwały:

Uchwała nr 51: dotyczy wyboru kandydata na członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego


Senat 3.07.2017

Porządek obrad:

Senat 3.07.2017

Uchwały:

Uchwała nr 48: dotyczy zatwierdzenia pensum godzinowego na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 49: dotyczy regulaminu korzystania z sal

Uchwała nr 50: dotyczy korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2017


Senat 17.05.2017

Porządek obrad:

Senat 17.05.2017

Uchwały:

Uchwała nr 42: dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej za rok 2016

Uchwała nr 43: dotyczy przeznaczenie zysku netto Akademii Muzycznej za rok 2016

Uchwała nr 44: dotyczy uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Uchwała nr 45: dotyczy określenia limitu przyjęć studentów na określonych kierunkach na rok 2017/2018

Uchwała nr 46: dotyczy określenia liczby studentów studiów stacjonarnych dotacyjnych

Uchwała nr 47: dotyczy uchwalenia Regulaminu rekrutacji na studia

Regulamin postępowania rekrutacyjnego

Senat 29.03.2017

Porządek obrad:

Senat 29.03.2017

Uchwały:

Uchwała nr 39: dotyczy nowego regulaminu studiów

Uchwała nr 40: dotyczy nowego regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała nr 41: dotyczy zatwierdzenia terminów obowiązujących w Akademii w roku 2017/2018

Załącznik do Uchwały nr 41: zestawienie terminów obowiązujących w Akademii w roku 2017/2018


Senat 15.02.2017

Porządek obrad:

Senat 15.02.2017

Uchwały:

Uchwała nr 38: dotyczy zmian w uchwale nr 16/2016 Senatu z dnia 18 maja 2016Opublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 17.02.2019
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 17.02.2019
Dokument oglądany razy: 2 047