RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Władze

Rektor
dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM

Prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Janusz Stalmierski

Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki
prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz

Kanclerz
mgr Marcin Elbanowski

Kwestor
mgr Ewa Białynicka-Birulo

Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Kierownicy Katedr i Zakładów Akademii Muzycznej im. I. J. PaderewskiegoOpublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 12.02.2019
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 31.12.2018
Dokument oglądany razy: 444